ReadyPlanet.com
dot
dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
dot
Automated Control Equipment
Signal Controlling device
Foot Switch
Safety Door Switch
Micro Switch
Limit switches
Other wiring devices and accessories
dot
dot
dot

dot


ราคาพิเศษ
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
KACON RELAYRELAYarticle
 HR707N-3PLD 240VAC

         รีเลย์ (Relay)

รีเลย์(Relay) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่ตัดต่อวงจร แบบเดียวกับสวิตช์ และจะทำงานโดยอาศัยการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับรีเลย์ รีเลย์นั้นมีมากมายหลายประเภท เช่น รีเลย์ขนาดเล็ก ที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ รีเลย์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานทางไฟฟ้ากำลังเป็นต้น โดยมีรูปร่าง หน้าตาแตกต่างกันไปบ้าง แต่หลักการทำงานนั้นจะคล้ายกัน

TEMPERATURE CONTROLarticle
KT Series

        เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature controller)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามค่าอุณหภูมิที่กำหนดไว้ โดยจะนำมาใช้ในการสั่งการให้กับอุปกรณ์สำหรับทำความร้อนหรืออุปกรณ์ทำความเย็น ทำงาน ตามที่ได้ตั้งค่าอุณหภูมิไว้ การนำมาใช้งานและการควบคุมก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งาน

3 Phase SSRarticle

KSRT (3Phase SSR)

          โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid state relay-SSR)

โซลิดสเตตรีเลย์ เป็นสวิทซ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้ากระแสสลับ ไม่มีส่วนที่เป็นหน้าสัมผัส ไม่ได้ยินเสียงขณะทำงาน ไม่เกิดปัญหาเรื่องฝุ่นเกาะหน้าสัมผัส สามารถทำงานได้เร็วมาก ใช้แรงดันในการควบคุมต่ำเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(VDC)

TIMERarticle

 TTL-8B

      ไทม์เมอร์  (Timer) 

ไทม์เมอร์  (Timer) คืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าเพื่อใช้ในการควบคุมเวลาการทำงานอุปกรณ์บางอย่าง ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ  เช่นเราต้องการตั้งเวลาระบบไฟฟ้าในบ้านให้ทำงานตอน 07.00 น. เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved. ลิขสิทธิ์นำเข้าแต่ผู้เดียว